NUOHOUS

Miksi nuohous?

Nuohous on pelastuslain (468/2003) 22 §:n 2 momentin nojalla määritelty määrävälein suoritettavaksi sekä asuin- että vapaa-ajan asunnoissa. Lue lisää

Savuhormien ja tulisijojen nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalovaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö ja ympäristön suojelu. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista, vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeeetonta kuormittamista. Tarkempia tietoja nuohousmääräyksistä sekä yleensä nuohousalasta löytyy Nuohousalan keskusliiton sivuilta. Lue lisää

TURVALLISUUS

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että tulisija voidaan nuohota esteettä. Sen lisäksi on huolehdittava siitä, että savuhormille on esteetön ja turvallinen pääsy. Se tarkoittaa turvallisia ja kiinteästi asennettuja tikkaita ja tarvittaessa kattosiltoja ja nuohoustelineitä. Erityisesti talviaikaan on varmistauduttava siitä, että kattotikkaat ovat kunnossa. Rakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava paloturvallisessa paikassa palamisjätettä varten palamaton astia. Tarkoituksenmukaisin tuhka-astia on esimerkiksi peltinen kannellinen säiliö.

Lisää kuvia

VÄLINEET

Nuohous tehdään tarkoituksenmukaisin työvälinein, mm. laskunarua, nivelkauhaa, vaijeria, harjoja, nuohousimuria yms.nuohousvälineitä käyttäen, jotta saadaan aikaan hyvä lopputulos niin paloturvallisuuden, laitteiden toimivuuden, energian taloudellisen käytön, ympäristön suojelun kuin myös ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Lisää kuvia